Wettige informatie

MEDSYS S.A.

Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Hoofdkantoor:
Rue du Gaillard, 3 – B-5030 Gembloux – België
Tel.: + 32 (0)81 56 84 84
E-mail: info@medsys.be
Ondernemingsnummer: 0450.817.990
BTW-nummer: BE 450.817.990
Toezichthoudende Autoriteit voor Medische Hulpmiddelen: AFMPS

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en vormgeving van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan MEDSYS. U kunt de website bezoeken en één of meer van de pagina's ervan afdrukken of downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elke andere reproductie van geheel of gedeeltelijk van deze inhoud en/of vormgeving is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van MEDSYS.

Persoonlijke informatie
De verzamelde persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven of verkocht aan derden.

Links
De MEDSYS-site bevat hyperlinks naar websites van derden, die volledig onafhankelijk zijn van deze site. MEDSYS geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd. Links naar deze externe sites worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

Inhoud en tools
MEDSYS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de betrouwbaarheid of werking van deze site. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele schade, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de MEDSYS-site, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur aantasten of uw vertrouwen op informatie verkregen via de MEDSYS-site.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in dat de inhoud ervan zal worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen bevoegd.

Vragen
Als u andere vragen heeft over deze website of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar info@medsys.be.